PMR (www.pmrcorporate.com) is a publishing, consulting and market research company providing information, advice and services to international businesses interested in Central and Eastern Europe. Being present on the market since 1995, employing highly skilled staff, offering high international standards in projects and publications and providing one of most frequently visited websites, PMR is one of the largest companies of its type in the region.

Due to further development of the Krakow headquarters, we are currently looking for candidates for
the position of:

Intern in Research Department


Quoting Ref: Intern/Research

Zakres obowiązków:
 • Pomoc w kierowaniu projektami w dziedzinie badań rynku (ilościowych i jakościowych).
 • Pomoc w koordynacji projektów badawczych realizowanych w kilku krajach jednocześnie.
 • Kontakty z klientami.
 • Prace pomocnicze przy projektach: analiza danych, przygotowywanie kwestionariuszy, nadzór nad ankieterami, prace organizacyjne.

Wymagania:

 • Szukamy studentów IV i V roku socjologii lub innych kierunków ze specjalizacją w badaniach rynku.
 • Szukamy osób, które pasjonują się tematyką badań rynku.
 • Znajomość SPSS. Bardzo dobra znajomość tematyki badań ilościowych, w tym budowy kwestionariuszy i statystycznej analizy danych. Znajomość tematyki badań jakościowych będzie atutem.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 • MS Office, Internet.
 Osobom zatrudnionym na praktyce oferujemy:
 • Możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu praktyki.
 • Możliwość pracy przy bardzo różnorodnych, interesujących projektach badawczych, dla największych światowych firm.
Praktyki są płatne.


Interested candidates are kindly requested to fill in the application form or send CV and Cover Letter at careers@pmr-r.com.
Please put quoting reference in the subject field. Otherwise your application will not be processed.

Please add the following consent for personal data processing to your CV: "I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of recruitment, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2016 item 922)".